Czerwończyk Fioletek - Film
2013-07-22 23:20:04

Przedstawiamy Państwu drugi film z cyklu "Chronimy europejskie motyle". Jego głównym bohaterem jest czerwończyk fioletek. W filmie ukazane są zagrożenia dla siedlisk tego i innych chronionych motyli. Zapraszamy do oglądania w dziale filmy.

więcej… Motylaty nr 8
2013-05-25 13:21:20

Zapraszamy do lektury ósmego numeru Motylatów, który poświęcamy zagadnieniom związanym z siecią Natura 2000. W bieżącym numerze biuletynu podajemy podstawowe informacje dotyczące sieci Natura 2000, a także opisujemy obszary Natura 2000 znajdujące się na terenach górskich, na których prowadzimy działania w projekcie. Dokument dostępny w dziale Motylaty.

więcej… Żegnamy Józefa Miklaszewskiego
2013-04-10 20:14:42W czwartek, 28.03.20013 w wypadku samochodowym zginął Józef Miklaszewski. Józef był naszym przyjacielem i współpracownikiem. Pracował z nami w projekcie „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”, ale także był członkiem Zarządu EKO-UNII, prezesem Fundacji Oławy i Nysy Kłodzkiej- poprzedniczki Fundacji Ekorozwoju, dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim.

więcej…